Menu overslaan
Informatie en voorlichting 13 april 2012 Den Haag

NSGK draagt bij aan het plan van Stichting Osani om in vijf gemeentes Kernkringen op te richten.

OSANI 2012 -2015: in 3 gemeentes regio's

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij