Menu overslaan
Informatie en voorlichting 31 januari 2012 Leiden

NSGK ondersteunt de communicatiecampagne die uitgevoerd wordt ter gelegenheid van de onderzoeksresultaten van het project Gehandicapte Kinderen in Tel.

Gehandicapte Kinderen in Tel

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij