Menu overslaan
Logeren en opvang 29 december 2011 Maasland

NSGK draagt bij aan de inrichting van Wooninitiatief Midden- Delfland, waar 12 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking gaan wonen.

Inrichting Gemeenschappelijke ruimtes

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij