Menu overslaan
Samen sporten 20 december 2011 Eindhoven

NSGK draagt bij aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van Woongroep Elysion Eindhoven waar 9 jongeren met een verstandelijke beperking zelfstandig gaan wonen.

afbouwen casco van wooninitiatief

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij