Menu overslaan
Samen sporten 26 oktober 2011 Hilversum

De ouders van kinderen met een stoornis in het ASS hebben het initiatief genomen om een woonvoorziening voor hun kinderen, jong volwassenen gemiddeld intelligent tot hoog begaafd met ASS te willen realiseren.

Binnendoor, STEH (Stichting Exploitatie Hilversum)

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij