Menu overslaan
Samen Spelen 28 oktober 2011 Deventer

NSGK steunt de realisatie van natuurlijke speelplaats van wijkvereniging Borsele-Platvoet waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.

Natuurlijk Avontuur Borgele

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij