Menu overslaan
Samen Leren 28 februari 2011 Gorinchem

NSGK levert een bijdrage aan het voorlichting/trainingproject "Samen naar school", voor de integratie van kinderen met een beperking in het regulier onderwijs

Trainingspakket "samen naar school"

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij