Menu overslaan
Informatie en voorlichting 29 oktober 2010 Amsterdam

NSGK levert een bijdrage om Krachtplan 18+ te realiseren: de ontwikkeling van een methodiek om jongeren met een licht verstandelijke handicap waarbij sprake is van een beschermingsmaatregel te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid.

Krachtplan 18+

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij