Menu overslaan
Samen Spelen 27 augustus 2010 Rotterdam

Stichting Aloha Ruiters heeft een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van een trailer voor het huifbed, waardoor ze naar zorginstellingen kan om kinderen met een handicap daar te laten huifbedrijden.

Aanschaf trailer t..b.v. vervoer huifbed naar instellingen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij