Menu overslaan
12 juli 2010 Voorschoten

NSGK draagt bij aan de renovatie en inrichting van een werkervaringsbedrijf voor jongeren met een autistische beperking, spraak - taalmoeilijkheden en een lichamelijke beperking.

Theehuis realiseren in het "oude Koetshuis"

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij