Menu overslaan
Samen Spelen 11 november 2009 Joure

NSGK heeft bijgedragen aan een speeltuin voor kinderen met en zonder beperking.

Particulier initiatief voor een zorgboerderij met logeeropvang

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij