Menu overslaan
Samen Spelen 7 oktober 2009 Bilthoven

De Berg en Boschschool ontvangt een bijdrage voor de aanschaf van speeltoestellen voor het nieuwe schoolplein.

Aanschaf specifieke spel- & speelmaterialen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij