Menu overslaan
Samen Spelen 5 september 2009 HAARLEM

Mytylschool De Regenboog ontvangt een bijdrage van € 13.000,- voor de aanschaf van diverse speeltoestellen op haar vernieuwde schoolplein.

Cruyff Court De Regenboog

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij