Menu overslaan
Samen Leren Alkmaar

Klas op Wielen

Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt, volgen kinderen met een handicap vaak ver van hun woonplaats onderwijs met andere gehandicapte kinderen. NSGK vindt dat dat anders moet. Daarom financiert NSGK Klas op Wielen, een project waarbij kinderen met ernstig meervoudige beperkingen toch op een gewone school zitten.

Eind 2006 was basisschool De Aventurijn in Heerhugowaard een bijzondere klas rijker. 'De kinderen met een meervoudige beperking doen met de andere kinderen mee waar dat mogelijk is. En als dat niet mogelijk is, zijn ze in hun eigen klas’, vertelt initiatiefnemer Roeland Vollaard. De Aventurijn bewijst dagelijks dat kinderen met én zonder handicap veel van elkaar kunnen leren. ‘Hier gaat de aandacht uit naar leren, ook voor kinderen zonder leerplicht. De gehandicapte kinderen krijgen zorg en hulp van twee begeleiders én zo’n honderd basisschoolleerlingen. Die vertellen iets aan de gehandicapte kinderen, helpen eten geven of spelen en knuffelen met ze. En iedere dag mag er een kind mee in het kringgesprek van een klas. Voor beide kanten is dit contact heel belangrijk. De basisschoolleerlingen leren wat het betekent om een handicap te hebben en hoe met deze kinderen om te gaan. Andersom worden de kinderen met een beperking uit hun isolement gehaald. Ze worden niet alleen meer geprikkeld, maar kunnen ook veel meer prikkels aan. Je ziet ze echt groeien.’

NSGK wil graag dat kinderen met en zonder beperking samen spelen, leren en opgroeien. Samen leren is goed voor de integratie en ontwikkeling van alle kinderen – met en zonder handicap. Het concept Klas op Wielen wordt inmiddels op verschillende basisscholen in Nederland gerealiseerd met steun van NSGK.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij