Menu overslaan
Samen Spelen 8 januari 2009 Meppel

De Mackayschool voor verstandelijk gehandicapten heeft een bijdrage ontvangen voor een voetbalkooi waarin ook mogelijkheden zijn voor andere sporten en gymnastiekles.

Realisatie van een voetbalkooi

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij