Menu overslaan

Samen sporten

Jongeren met een handicap sporten veel minder dan leeftijdsgenoten zonder beperking. Dat moet veranderen, vindt NSGK. Om te bevorderen dat jongeren met en zonder beperking meer samen sporten, heeft NSGK de handen ineen geslagen met sportkoepel NOC*NSF. Dit najaar ging het gezamenlijke project Samen Sporten van start.

Sporten is niet alleen gezond. Het is ook een middel om contacten te leggen. Sporters zitten vaak in een bestuur of ze draaien kantinediensten. Zo maken zij deel uit van de samenleving. Om te bevorderen dat jongeren met en zonder beperking meer samen sporten, is NSGK, samen met NOC*NSF, het project Samen Sporten gestart. Een kernteam van jongeren met en zonder beperking gaat op diverse locaties in het land sportbendes trainen. In deze lokale bendes zitten jongeren die nog geen aansluiting hebben gevonden bij een sportclub. De bendeleden beslissen zélf welke sport ze willen gaan doen en nemen contact op met een vereniging in de wijk. Met elkaar zorgen ze vervolgens dat de sport én de sporters (met en zonder beperking) geïntegreerd worden in de vereniging.

Vanzelfsprekend zetten zowel NSGK als het NOC*NSF hun deskundigheid én hun netwerk in om het project Samen Sporten tot een succes te maken. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij