Menu overslaan

Meedoen in de wijk

Voor jongeren met een handicap die op zichzelf wonen is het vaak moeilijk om contact te maken met mensen uit de buurt. Met als gevolg dat ze in een sociaal isolement kunnen raken. Het NSGK-project We Zijn Er! helpt deze jongeren om actief deel te nemen in hun wijk en er een sociaal netwerk op te bouwen.

We zijn Er! werkt volgens de Keyring methode. Volgens deze Britse methode krijgt een samenleving vorm door samenwerking, in dit geval tussen mensen met en zonder beperking. Het project is erop gericht de leefomgeving van jongeren met een handicap te vergroten door rondom hen een netwerk van relaties op te bouwen, ook wel ‘Keyring’ genoemd. We zijn Er! helpt de jongeren mensen te ontmoeten buiten de wereld van hulpverleners en mede cliënten door hen te koppelen aan buurtgenoten, die hen kunnen ondersteunen in hun dagelijks leven. Niet vanwege een plichtsgevoel, maar op basis van vriendschap en gedeelde interesses. Door de relaties die ontstaan wordt sociale integratie op gang gebracht. De jongeren krijgen een sociale rol in de wijk, waarmee ook hun eigenwaarde toeneemt. Bovendien worden ze minder afhankelijk van ambulante ondersteuning en krijgen ze meer vrijheid. Het uiteindelijke doel is dat zij een volwaardige plaats krijgen in onze maatschappij.

NSGK is momenteel op twee locaties een We zijn Er! pilot gestart; in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn en de wijk Heseveld in Nijmegen. Meer weten over de activiteiten in deze twee wijken? Surf dan naar de Facebookpagina's van We zijn Er! Leidsche Rijn en Heseveld.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij