Menu overslaan

Foetaal Alcohol Syndroom

Wist u dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen alcohol drinkt tijdens de zwangerschap? En dat daardoor jaarlijks 500 kinderen geboren worden met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)? Nee. Waarschijnlijk niet. Kinderen met FAS hebben vaak veel moeite hun draai te vinden in onze maatschappij. Met steun van het Gehandicapte Kind geeft het FAS-project informatie en voorlichting over alcoholschade bij de geboorte.

In Nederland worden elk jaar meer dan vijfhonderd kinderen geboren met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Dit is het directe gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. De lichamelijke en geestelijke problemen die bij deze aandoening horen, zorgen er onder andere voor dat kinderen met FAS veel moeite hebben om een plek te vinden in de maatschappij.

De schadelijke gevolgen van alcohol tijdens de zwangerschap worden onderschat. Zelfs professionals erkennen en herkennen FAS nog te vaak niet. Het FAS-project wil dit veranderen. Het geeft daarnaast kinderen met FAS de mogelijkheid zichzelf te laten zien en het publiek en betrokken professionals bewust te maken.

Het project omvat een aantal onderdelen die elkaar onderling aanvullen en versterken: een (foto)boekpublicatie, website, participatie- en maatjesproject, landelijk rondreizende fototentoonstelling en multimediapresentatie, informatie- en publiciteitsmaterialen en een mediacampagne. In het maatjesproject worden jongeren ingezet voor de begeleiding en ondersteuning van de deelnemende kinderen.

Meer informatie over het FAS-project is hier te vinden.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij