Menu overslaan

Prokkel

Jaarlijks staat Nederland in de tweede week van juni bol van Prokkels. Prokkel staat voor een prikkelende ontmoeting van mensen met een verstandelijke beperking en mensen zonder een verstandelijke beperking.

Door heel Nederland wordt er die week samen gesport, geschilderd, gezongen, gedanst, gebouwd, toneel gespeeld, maar vooral genoten door mensen met én zonder handicap samen. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait. Ontmoeting zorgt voor meer kennis over elkaar. Daardoor ontstaat ook meer begrip en nog mooier: verbinding. Prokkelen is een laagdrempelige manier om te laten zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Eén week in juni als inspiratie voor de rest van het jaar. NSGK vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met en zonder handicap met elkaar in contact komen en steunde Prokkel vele jaren.

De Prokkelweek is ontstaan vanuit het initiatief van het Fonds Verstandelijk gehandicapten samen met zeven andere organisaties. Prokkel is sinds de start in 2007, met steun van NSGK, uitgegroeid tot een jaarlijks evenement vol prikkelende ontmoetingen, op honderden plaatsen in het land: in de Tweede kamer, op scholen, wijken, buurten, georganiseerd door studenten, medewerkers van bedrijven, scholieren, gemeenteambtenaars, welzijnswerkers, sportverenigingen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij