Menu overslaan

Stemmen met een verstandelijke beperking

Nederland telt ongeveer 1.7 miljoen mensen boven de 18 jaar met een licht verstandelijke beperking. Voor deze mensen is het vaak lastig om partijprogramma’s te begrijpen, politieke debatten goed te volgen en tot een stemkeuze te komen. Daarom heeft NSGK in 2012 bijgedragen aan een voorlichtingscampagne om hen bewust te maken van het belang om te stemmen en hen een weloverwogen stem uit te laten brengen.

Nederland telt ongeveer 1.7 miljoen mensen boven de 18 jaar met een licht verstandelijke beperking. Voor deze mensen is het vaak lastig om partijprogramma’s te begrijpen, politieke debatten goed te volgen en tot een stemkeuze te komen. Daarom heeft NSGK in 2012 bijgedragen aan een voorlichtingscampagne om hen bewust te maken van het belang om te stemmen en hen een weloverwogen stem uit te laten brengen.

NSGK vindt het belangrijk dat de samenleving, en daarmee onze rechtstaat, toegankelijk is voor iedereen en dus ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Tijdens de Landelijke Kiezersdag werden deelnemers op praktische en informatieve wijze voorbereid op de Tweede Kamerverkiezingen. Politici kregen de gelegenheid om in een slotdebat hun standpunten in begrijpelijke taal te verwoorden. Na dit debat werd de ‘beste politicus eenvoudig communiceren’ gekozen.  De Landelijke Kiezersdag is een initiatief van LFB, Platform VG, MEE Nederland en ProDemos.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij