Menu overslaan
Samen Leren Nicolaas Beetskade 3, 1817 EA Alkmaar

Samen naar school met de Klas op Wielen

Klas op Wielen is een klas voor kinderen met een ernstig meervoudige handicap binnen een gewone school. De kinderen met een beperking doen met de andere kinderen mee waar dat mogelijk is. En als dat niet mogelijk is, zijn ze in hun eigen klas.

Initiatiefnemer Roeland Vollaard: ‘In mijn werk bij een zorginstelling zag ik dat meervoudig gehandicapte kinderen enkel hulpverleners en andere gehandicapten om zich heen hebben. Terwijl juist het contact met niet-gehandicapte kinderen zo goed voor hen is. Ik wilde deze kinderen dagelijks in contact brengen met basisschoolleerlingen.  

De Klas op Wielen bewijst dat kinderen met én zonder handicap veel van elkaar kunnen leren. ‘Hier gaat de aandacht uit naar leren, ook voor kinderen zonder leerplicht. De gehandicapte kinderen krijgen zorg en hulp van twee begeleiders én zo’n honderd basisschoolleerlingen. Die vertellen iets aan de gehandicapte kinderen, helpen eten geven of spelen en knuffelen met ze. En iedere dag mag er een kind mee in het kringgesprek van een klas. Voor beide kanten is dit contact heel belangrijk. De basisschoolleerlingen leren wat het betekent om een handicap te hebben en hoe met deze kinderen om te gaan. Andersom worden de kinderen met een beperking uit hun isolement gehaald. Ze worden niet alleen meer geprikkeld, maar kunnen ook veel meer prikkels aan. Je ziet ze echt groeien.’

NSGK is hoofdfinancier van Klas op Wielen. Roeland Vollaard: ‘Onze doelstelling is dezelfde, we willen allebei kinderen met en zonder handicap samenbrengen.’ Na het succes van de Klas op Wielen in Alkmaar zijn er, met steun van NSGK, nieuwe klassen gestart in andere plaatsen. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij