Menu overslaan

Aandacht voor autisme

Met steun van NSGK is er in Amsterdam een bijzonder centrum geopend voor kinderen met autisme. Voor kinderen met een zware vorm van autisme is het veelal erg moeilijk om gepast onderwijs te vinden. Met het gevolg dat zij vaak niet naar school gaan en gedwongen thuis zitten. Bij Raeger kunnen deze kinderen terecht voor intensieve dag- en naschoolse begeleiding.

Raeger wil kinderen met een zware vorm van autisme op een niveau krijgen dat hen in staat stelt door te stromen naar een vorm van (regulier of speciaal) onderwijs. Op de locatie IJburg te Amsterdam bieden zij dagbegeleiding, naschoolse begeleiding en weekendbegeleiding. De kinderen die een dermate zware vorm van autisme hebben dat doorstroom niet haalbaar is, kunnen bij Raeger rekenen op een programma dat hen, per leefttijdsgroep, alle communicatieve en sociale vaardigheden aanleert die nodig zijn om het maximale uit zichzelf te halen. Zo draagt NSGK met de ondersteuning van stichting Raeger bij aan de integratie van kinderen met autisme in de maatschappij. 

Het Raeger Autismecentrum is tot stand gekomen dankzij het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. Lees meer over dit fonds. 

Helpt u NSGK om meer projecten zoals Raeger mogelijk te maken? Dat kan eenvoudig met een online donatie.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij