Menu overslaan
Samen Spelen 17 augustus 2014 Tilburg

NSGK draagt bij aan een avontuurlijke vakantie voor jongeren met een lichamelijke beperking in Marokko.

Marokko

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij