Menu overslaan
Samen Leren Amsterdam

Gewoon sporten. Simpel toch?

Sociaal pedagoog Virgil Tevreden (27) maakte zich zorgen. Hij werkte in het speciaal onderwijs en signaleerde dat veel van zijn leerlingen dreigden te ontsporen.'Op school ging het nog wel,’ vertelt Virgil,  ‘maar na schooltijd hingen ze maar wat rond. Op sportclubs vonden ze geen aansluiting. Instructeurs snapten niet hoe ze moesten omgaan met onze leerlingen en met andere jongeren liep het ook niet lekker. Totdat ik op een dag besloot: ik ga mee naar de sportclub om het contact te begeleiden. Toen lukt het ineens wel! Zo ontstond het idee om Stichting  Jongeren Die het Kunnen (JDK) op te richten.’ 

De jongeren die JDK begeleidt zijn veelal jongeren met een licht verstandelijke beperking die tussen wal en schip vallen. Ze zijn sociaal niet vaardig, vertonen agressief gedrag en krijgen onvoldoende begeleiding om te functioneren in de samenleving. Na school blijven ze vaak hangen in de Wajong of komen ze in het criminele circuit terecht. Met het aanbieden van buitenschoolse activiteiten biedt JDK deze jongeren perspectief. Ze worden opgenomen in een team, leren samenwerken en krijgen zelfvertrouwen. Het uiteindelijke doel van JDK is om de jongeren succesvol te laten doorstromen naar reguliere (sport)activiteiten.

 ‘Sport is bij uitstek een middel om sociale vaardigheden aan te leren.’ Vertelt Virgil. ‘Bovendien moeten de jongeren zich gewoon aan de regels houden; ze leren omgaan met gezag. Handig voor later! Maar het belangrijkste is dat de jongeren weer zelfvertrouwen krijgen. Ze lopen er al hun hele leven tegenaan dat ze iets niet kunnen. Zo komen ze hier ook binnen: ‘Ik kan het toch niet’. Na een poosje zien ze dat het wél lukt en dat het nog leuk is ook. Ze sporten gewoon mee en maken vrienden. Simpel toch?’

NSGK steunt stichting JDK omdat ze jongeren met een beperking, die moeilijk aansluiting vinden in de samenleving, een alternatief biedt. Ze krijgen de kans zich te ontwikkelen, nieuwe relaties aan te gaan en succesvol door te stromen naar een reguliere sportclub, een stage en/of betaalde baan. Zodat ze vanzelfsprekend deelnemen en bijdragen aan de samenleving.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij