Menu overslaan
Samen sporten Etten-Leur

Zelfstandig wonen met zorg op maat

Voor heel veel ouders met een gehandicapt kind is het lastig om voor hun zoon of dochter zelfstandige woonruimte te vinden. Zij vinden een leven in een grote instelling geen prettig vooruitzicht voor hun gehandicapte kind en willen graag zelf de regie houden over het wonen, de zorgverlening en de begeleiding. In heel veel regio's zijn kleinschalige woonvoorzieningen met zorg op maat echter nog een uitzondering. Daarom ondersteunt NSGK jaarlijks verschillende particuliere wooninitiatieven, om de droom van ouders van gehandicapte kinderen dichterbij te brengen: een huis waar hun kind kan wonen, dichtbij, midden in de maatschappij en met zorg op maat.

Stichting Eigen Wijze
Een voorbeeld van zo'n wooninitiatief is stichting Eigen Wijze: een wooninitiatief  voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Jarenlang zochten de ouders naar een geschikte locatie totdat deze in mei 2014 eindelijk werd gevonden. Inmiddels is, met financiële steun van NSGK, begonnen aan de bouw van de appartementen in Breda. Een emotioneel moment waar de nieuwe bewoners en hun ouders reikhalzend naar uit hebben gekeken. Voor meer info over de stichting zie www.stichtingeigenwijze.nl 

Voor ondersteuning van kleinschalige woonvormen heeft NSGK in 2006 het Landelijk Steunpunt Wonen opgericht. Dit steunpunt is inmiddels onderdeel geworden van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. Ga voor meer informatie naar de website van Per Saldo Wonen.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij