Menu overslaan
Samen Spelen 25 april 2013 Amsterdam

NSGK draagt bij aan het project Sportstimulering in het Speciaal Onderwijs van Stichting Prisma, waarbij schoolsport en sportparticipatie bij reguliere verenigingen en aanbieders van kinderen met een beperking wordt bevordert.

'Schoolsportstimulering in het Speciaal Onderwijs'

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij