Menu overslaan
Informatie en voorlichting 11 oktober 2011 Bussum

NSGK ondersteunt het project 'Ouderinitiatieven verbinden fase 2': een project dat lokale en regionale ouderinitiatieven in staat stelt invloed uit de oefenen op Passend Onderwijs.

fase 2 van het project 'netwerk ouderinitiatieven'.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij