Menu overslaan
Samen sporten 18 april 2013 Kortenhoef

Met een bijdrage van Stichting Bosschuysen worden de gemeenschappelijke ruimtes ingericht voor een wooninitiatief voor jongeren met autisme.

Inrichting gemeenschappelijke ruimten

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij