Menu overslaan
Samen sporten 22 januari 2013 Diessen

NSGK ondersteunt de Stichting JWZ met een startbijdrage voor de oprichting van een wooninitiatief.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij