Menu overslaan
Samen Spelen 28 juni 2011 Almelo

Met een bijdrage van NSGK kunnen jongeren met en zonder beperking exergamen in het nieuwe sportcentrum van De Klup in Twente.

FUNIEFIT centrum

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij