Menu overslaan
Samen sporten 18 februari 2011 Balloo

NSGK draagt bij aan inrichtingskosten voor een verblijf- en ontmoetingsruimte voor jongeren van woon/werkvoorziening Buurderij de Wilde Haan.

Inrichtingskosten Buurderij De Wilde Haan

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij