Menu overslaan
Samen Spelen 26 januari 2011 Deurne

NSGK draagt bij aan de kosten van de aanschaf van speelmateriaal voor de doelgroep kinderen met een handicap.

Aangepast uitleenmateriaal t..b.v. kinderen/mensen met een beperking

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij