Menu overslaan
Samen Spelen 2 september 2010 Horn

NSGK draagt bij om kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblematiek middels sport- en bewegingsaanbod (via school en als vrijetijdsbesteding), fitter, weerbaarder en sociaal actiever te maken.

Choice4Sport

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij