Menu overslaan
Samen Spelen 17 januari 2013 Haarlem

NSGK draagt bij aan de uitbreiding van het project (H)oorsax; Sax voor Dove Oren voor dove en slechthorende jongeren.

Uitbreiding project (H)Oorsax 2013

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij