Menu overslaan
Samen Spelen 27 november 2012 Nijmegen

NSGK draagt bij aan de ontwikkeling van vrijetijdsactvitetiten aan kinderen met een beperking en van deskindigheidsbevordering van CircusTheater Stoffel.

Circustheater voor kwetsbare jeugd

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij