Menu overslaan
Samen Spelen 11 november 2012 Alblasserdam

NSGK draagt bij aan kennismakingstraject voor tien jongeren met een verstandelijke beperking.

Kennismakingstraject

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij