Menu overslaan
Samen Spelen 6 september 2012 Hilversum

NSGK ondersteunt Stichting de Wielewaal voor het organiseren van vakanties voor kinderen en jongeren met een beperking.

Meerkosten 2013

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij