Menu overslaan
Informatie en voorlichting 29 november 2011 HELMOND

Stichting LEV vraagt een bijdrage voor het organiseren van contactavonden voor gezinnen met een kind met ASS en hun directe omgeving.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet ...

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij