Menu overslaan
Logeren en opvang 1 december 2011 Heemskerk

NSGK geeft startbijdrage aan kleinschalig wooninitiatief Achter de Duinen.

Startbijdrage kleinschalig woonproject voor meervoudig complex gehandicapten

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij