Menu overslaan
Informatie en voorlichting 26 september 2011 Utrecht

NSGK levert een bijdrage aan Prokkel 2012, specifiek voor het onderdeel 'Prokkelen door, voor en met kinderen en jongeren'. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Om de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Prokkelen door, voor en met kinderen en jongeren

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij