Menu overslaan
Informatie en voorlichting 28 juli 2011 Leiden

NSGK draagt bij aan de uitbreiding van de kinderrechtenhelpdesk van DCI, zodat zij ook de rechten van kinderen met een handicap kunnen behartigen.

rechtshulp aan kinderen met een handicap via de Kinderrechtenhelpdesk

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij