Menu overslaan
Samen Spelen 15 april 2011 's - Hertogenbosch

NSGK geeft een bijdrage aan het openingsfeest van wooninitiatief Buiten Gewoon, zodat de bewoners met een beperking kunnen kennis maken met de buurtbewoners.

Sleuteloverdrachtfeest

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij