Menu overslaan
Samen Spelen 26 april 2011 Breda

NSGK draagt bij aan twee sencityfeesten en bijbehorende regionale trainingstrajecten. Sencity is een muziekevenement voor mensen met een zonder auditieve beperking. Het hoofddoel van dit evenement is in doven en slechthorenden samen met horenden de passies en emoties van muziek te laten ervaren.

Sencity Eindhoven

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij