Menu overslaan
Samen sporten 15 maart 2011 Roden

Met een bijdrage van NSGK kunnen de ouders van de ernstig meervoudig gehandicapte jongeren van Woongroep Toermalijn een extern adviseur inhuren voor de notwikkeling van het woonzorgproject.

Ontwikkeling woonzorgproject Toermalijn

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij