Menu overslaan
Informatie en voorlichting 21 maart 2011 Utrecht

NSGK medefinanciert een onderzoek van Movisie en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders naar de mogelijkheden voor participatie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij voor Marokkaanse jongeren met een beperking.

Doe je mee? participatief onderzoek voor en door jongeren met een fysieke beperk

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij