Menu overslaan
Informatie en voorlichting 24 februari 2011 Kerkrade

NSGK draagt bij aan de ontwikkeling van een voorlichtingsprogramma op scholen over mensen met een licht verstandelijke handicap.

Voorlichtingsproject Licht Verstandelijk Gehandicapten

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij