Menu overslaan
Informatie en voorlichting 11 februari 2011 Wageningen

Met een bijdrage van NSGK kan Stichting Zora een voorlichtingsfilm maken over het leven van een Turkse jonge vrouw met autisme in Nederland.

Documentaire 'Birsen Basar, niet meer onzichtbaar'

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij