Menu overslaan
Samen Spelen 13 december 2010 Utrecht

NSGK draagt bij aan de kosten van vakantieactiviteiten voor een groep ouders met een verstandelijke beperking en hun kinderen.

Vrijetijdsinvulling kinderen Parkwijk

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij