Menu overslaan
Samen sporten 8 december 2010 Utrecht

Met een bijdrage van NSGK voor de startbijeenkomst kan BOSK de uitkomsten van het onderzoek kwaliteitsverbetering presenteren aan de logeersector en de ouders van kinderen met een beperking.

Logeren blijven waarderen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij