Menu overslaan
Informatie en voorlichting 15 december 2010 Utrecht

NSGK draagt bij aan het opstellen van een plan van aanpak voor gesignaleerde problemen die leerlingen met een handicap en hun ouders ervaren bij participatie aan het regulier onderwijs.

Vooronderzoek 'Ik leer ook'

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij